Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2012

baptism
2470 42ca
Reposted from3DSexShow 3DSexShow viahipsters hipsters
baptism
0796 b8da
Reposted from3DSexShow 3DSexShow viahipsters hipsters

June 30 2012

baptism
Play fullscreen
Robi się jednak dobre remiksy
Reposted fromboskipiotr boskipiotr
baptism
Reposted fromvans vans
baptism
0336 fbea
Reposted byladdersongcrazymammabamberkalight-pink-nancyoverthelove
baptism
0335 a8ee
Reposted byElodjadivi
baptism
Wszystkiego co najgorsze, kurwo.
— ja, kiedy zobaczę status 'w związku'

April 14 2012

baptism
6477 36a1
Reposted bywerkaboskipiotrwersjakieszonkowa

April 07 2012

baptism
8544 cec0
Reposted frommorela morela viastopnegativity stopnegativity
baptism

nie dyskutujmy o uczuciach, bo nie ma o czym dyskutować.

April 06 2012

baptism
Reposted fromcouples couples viasatyra satyra
baptism
6487 68c3
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viasatyra satyra
baptism

boję się, że go stracę, choć wcale go nie mam.

Reposted fromjajebie jajebie viasatyra satyra
baptism
Czyż to nie upokarzające, że potrafiłem rozbudzić w niej tylko przelotne uczucie?
— Pamiętniki Casanovy
Reposted fromcytaty cytaty viasatyra satyra
baptism
nie wchodź w mój świat i tak nie wiesz o co w nim chodzi
Reposted frommefir mefir viasatyra satyra
baptism

a Ty popatrz w moje oczy i zrozum ile jesteś wart.

Reposted bybitcheslovecakelight-pink-nancy
baptism
Chcę cię całować, przytulać, mówić że cię kocham i chcę to słyszeć od ciebie. Chcę leżeć na twojej klatce piersiowej, chcę żebyś gładził moje włosy niszcząc całą moją fryzurę. Chcę się z tobą sprzeczać, kto kogo bardziej kocha, chcę żebyś mnie rozbawił do łez. Chcę żebyś był wreszcie przy mnie.
baptism
tylko utwierdzam się w przekonaniu, że nie warto walczyć, o miłość, o Ciebie. nie i już.
baptism
czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
Reposted frommefir mefir viawersjakieszonkowa wersjakieszonkowa
baptism
Chodź, kupimy dwie kraty piwa i zamkniemy się u mnie w domu na tydzień. Wyłączymy komórki, zapomnimy o tym całym świecie, będziemy tylko pić, kochać się, przytulać, śmiać i grać w gry.
Reposted fromawaken awaken viawersjakieszonkowa wersjakieszonkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl